วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

การขอความอนุเคราะห์  เพื่อสามารถใช้ฉบับนักเรียนสูงสุด 50 คน
         1) ให้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับเต็มจากโรงเรียน ถึงนายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ แนบไฟล์มากับเมล์ส่ง  pornsak.wongsiri@gmail.com  เพื่อจัดทำฉบับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ และส่งกลับทางเมล์
         2) แจ้งรายละเอียดของโรงเรียน ดังนี้
              1. ที่อยู่โรงเรียน
              2. ระดับชั้นที่เปิดสอนสูงสุด
              3. แจ้งรูปแบบที่ต้องการใช้งาน
          จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและยินดีให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หนังสือเพื่อเป็นการแจ้งยืนยันในการใช้งานจริง และหากเมื่อมีการปรับปรุงเพิ่มเติม จะได้แจ้งให้ทราบได้ทางเมล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น